نام بانک شماره حساب شماره شبا شماره کارت
ملت 7018559716 IR930120000000007018559716 6104-3376-3524-1829
پاسارگاد 276-7000-10204641-1 IR250570027670010204641101