ساوآفرین

اسفند ماه سال ۱۳۷۰ ساوآفرین به عنوان اولین کارگزار حقوقی بورس تهران با نام محک سهام صنایع پا به عرصه وجود نهاد. ساو به معنی زر و ‌طلای ناب است، ازین جهت این اسم برای مجموعه انتخاب شد که همواره سعی داشته‌ایم برای مشتریان خود ارزش‌ آفرینی کنیم.در سال ۱۳۸۹ با تغییر ترکیب سهام‌داری و مدیریت، با انرژی دو چندان فصل جدیدی از فعالیت‌های خود را در بازار سرمایه آغاز کردیم. و چندی بعد در سال ۱۳۹۵ به سبب ارائه خدمات با کیفیت عنوان کارگزار رتبه الف را دریافت نمودیم. ما در تمام این سال‌ها کوشیدیم تا با ارتقاء دانش مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه کشور را کاراتر کنیم تا در نهایت همه از آن سود ببریم.