نمایندگی

کارگزاری ساوآفرین جهت توسعه و ارائه خدمات بازار سرمایه ، در کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد.
لذا متقاضیان جهت از اطلاع شرایط و‌هماهنگی بیشتر ، رزومه خود را به ادرس jozvahedi@gmail.com با عنوان «نمایندگی» ارسال نمایند.