به منظور توسعه و تسهیل دسترسی متقاضیان ورود به بازار سرمایه،ازاین پس متقاضیان میتوانند با استفاده از این سرویس نسبت به اخذ کد بورسی و افتتاح حساب اقدام نمایند.

  به منظور در یافت فرم های مورد نیاز برای ثبت نام در کارگزاری روی لینک زیر کلیک نمایید.
ورود به سامانه سجام
 
دریافت فرم مشتریان حقیقی
 
دریافت فرم مشتریان حقوقی
 
دریافت فرم تغییر کارگزار ناظر
 
دریافت فرم صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(ETF)